Tour giảm giá

HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA , 5N4Đ (VJ, AK)

HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA , 5N4Đ (VJ, AK)

Khởi hành: 17/01/2019

Loại tour: Du Lịch Singapore Malaysia

Số chỗ: 20 người

10.490.000 vnđ
Xem chi tiết
HÀ NỘI - SINGAPORE, 4N3Đ ( VJ )

HÀ NỘI - SINGAPORE, 4N3Đ ( VJ )

Khởi hành: Tháng 03, 04, 05, 06/2018

Loại tour: Du Lịch Singapore

Số chỗ: 20 người

9.990.000 vnđ
Xem chi tiết
HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA 2019, 6N5Đ (VN)

HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA 2019, 6N5Đ (VN)

Khởi hành: 02/08; 13/09; 27/09

Loại tour: Du Lịch Singapore Malaysia

Số chỗ: 20 người

11.190.000 vnđ
Xem chi tiết
HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA 2019, 5N4Đ

HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA 2019, 5N4Đ

Khởi hành: hang tuan

Loại tour: Du Lịch Singapore Malaysia

Số chỗ: 20 người

10.490.000 vnđ
Xem chi tiết
HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA - 6N5Đ (VN)

HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA - 6N5Đ (VN)

Khởi hành: hang tuan

Loại tour: Du Lịch Singapore Malaysia

Số chỗ: 20 người

11.290.000 vnđ
Xem chi tiết
HÀ NỘI - HÀN QUỐC HÈ 2019

HÀ NỘI - HÀN QUỐC HÈ 2019

Khởi hành: 05,16,18,23,30/10/2018

Loại tour: Du Lịch Hàn Quốc

Số chỗ: 25 người

12.490.000 vnđ
Xem chi tiết
HÀ NỘI - ĐÀ LẠT, 3N2Đ

HÀ NỘI - ĐÀ LẠT, 3N2Đ

Khởi hành: Hàng Tuần

Loại tour: Du Lịch Đà Lạt

Số chỗ: 15 người

3.200.000 vnđ
Xem chi tiết