BIỂU MẪU ĐẶT TOUR

Tên tour: HÀ NỘI - CÁT BÀ 3N2D (Cao Tốc)

Mã tour: TOPCB01

Khởi hành: 15/11/2019

Loại tour: Danh mục

Kích thước nhóm: 80

Số chỗ còn: người

Thông tin người đặt tour