BIỂU MẪU ĐẶT TOUR

Tên tour: HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG

Mã tour: TOPCH-01

Khởi hành: 02/05/2019

Loại tour: Danh mục

Kích thước nhóm: 40

Số chỗ còn: người

Thông tin người đặt tour