BIỂU MẪU ĐẶT TOUR

Tên tour: TOUR 1 NGÀY KHÁM PHÁ BÀ NÀ – ĐƯỜNG LÊN TIÊN CẢNH

Mã tour: DN01

Khởi hành: 31/12/2020

Loại tour: Danh mục

Kích thước nhóm: 20

Số chỗ còn: người

Thông tin người đặt tour