BIỂU MẪU ĐẶT TOUR

Tên tour: TOUR TẾT DU XUÂN CHÙA HƯƠNG – ĐỘNG HƯƠNG TÍCH

Mã tour: TOURTET - HN01

Khởi hành: 31/03/2020

Loại tour: Danh mục

Kích thước nhóm: 20

Số chỗ còn: người

Thông tin người đặt tour