BIỂU MẪU ĐẶT TOUR

Tên tour: TOUR TẾT 1 NGÀY DU XUÂN BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN

Mã tour: TOURTET-NBTET03

Khởi hành: 31/03/2020

Loại tour: Danh mục

Kích thước nhóm: 20

Số chỗ còn: người

Thông tin người đặt tour